Модул за отдалечено управление на камина Mirage през Интернет

Модул за отдалечено управление на камина Mirage през Интернет

Модул за отдалечено управление на камина "Mirage"

Необходима е връзка към Интернет през WiFi
Предоставя възможност за отдалечено:
- включване / изключване на камината
- настройка на работната температура
- избор на желаната максимална степен на работа
- следене на текущото състояние: старт, стоп, гори, аларми
- възможност за отдалечен достъп до камината на сервизен техник за преглед и корекция на работата на изделието.
- достъпът до системата се извършва през стандартен уеб браузер от смартфон, таблет или компютър.

Цена: 150 лв. с ДДС